698 124140 - 981 13 90 90 - 981 13 30 30 taller@motorplazaford.es

Política de Privacidade

AVISO XURÍDICO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

1. INTRODUCIÓN

Esta política de privacidade e «cookies» (en diante, a "Política de privacidade") proporciona información detallada sobre como MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L., usa e protexe os seus datos persoais cando navega polo noso sitio web ou utiliza a nosa plataforma, así como os dereitos que o axudan ao respecto.

Esta Política de privacidade é aplicable ao procesamento de datos persoais que nos facilite ou que obtemos cando accede e utiliza o sitio web., ou ben para navegar polo mesmo, solicitar información, ponte en contacto connosco, enviar unha solicitude ou facer uso das funcionalidades ou servizos dispoñibles no sitio web. Os usuarios son informados de que os datos persoais que nalgún momento nos envían a través dos formularios ou correo que ten este sitio web, así como ao rexistrarse para acceder aos servizos ofrecidos por este portal, incorporarase a un Rexistro de Tratamentos propiedade e titularidade de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L.

MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L respecta o seu dereito á privacidade e cumpre coa lexislación vixente sobre protección de datos persoais, incluída a Lei orgánica 3/2018, de 5 a partir de decembro, Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais, a súa normativa de desenvolvemento e calquera outra normativa que poida modificala, complementalo ou substituílo no futuro, así como o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 Abril 2016, en canto á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Recomendámoslle que revise atentamente a nosa Política de privacidade para asegurarse de que comprende como se utilizarán os seus datos persoais ao navegar polo sitio web..

2.QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Identidade: MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L.
enderezo: Rúa Ponte, 3 15009 A Coruña
Teléfono: 981 13 90 90
Correo: taller@motorplazaford.es

 

3.QUE SON DATOS PERSOAIS?

Os datos persoais son toda a información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

 

4.QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Datos de identificación, Nome, apelidos, documento de identificación, etc..
Información de contacto: enderezo, correo electrónico, número de teléfono fixo, Número de teléfono, etc..
Datos electrónicos: Dirección IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accedes ao sitio web, Datos de navegación, actividade no sitio web.

No caso de menores de idade 14 anos, é necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso se recollerán datos relacionados coa situación profesional do menor, económicos ou para a privacidade doutros membros da familia, sen o seu consentimento. Garantías ser maior de 14 anos. Se ten probas ou sospeita que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. ten datos persoais de menores, por favor, póñase en contacto connosco por correo electrónico: taller@motorplazaford.es ou no enderezo postal: Rúa Ponte, 3 15009 A Coruña

No caso de que o Usuario proporcione datos de terceiros, declara ter o seu consentimento e comprométese a transferir ao interesado, propietario destes datos, a información contida nesta Política de privacidade, eximindo a MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. de calquera responsabilidade ao respecto. Non obstante, MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. poderá realizar as comprobacións necesarias para verificar este feito, adoptando as correspondentes medidas de dilixencia debida, de acordo coa normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos ...) son propiedade de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, poñendo a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o consentimento previo e expreso por escrito.

Nomes comerciais, As marcas ou signos distintivos e outros elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. sen que se entenda que o acceso á web atribúe algún dereito sobre eles. En ningún caso se entenderá iso, para acceder a este portal web, o usuario obtén unha licenza ou autorización de uso, máis alá do uso estritamente privado, sen contido, información ou servizos no portal web ou sobre calquera dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. Salvo autorización expresa por escrito, Non se permiten ligazóns técnicas desde páxinas de terceiros que dan acceso directo ás páxinas de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. Este portal web pode conter dispositivos de ligazón técnica(s) a páxinas externas nas que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L., Non se fai responsable en ningún caso do contido nin de calquera outro aspecto relacionado con ditas páxinas ou o seu acceso.

Non usamos datos bancarios nin xestionamos envíos ou compras no noso sitio web. Está ligado a outros sitios web distintos do de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. É por iso que indicamos que antes de acceder ou proceder a realizar calquera transacción neles, revise as súas políticas de privacidade e condicións de venda..

5.INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Ao ler esta Política de privacidade, o Usuario é informado sobre a forma en que, recolle, trata e protexe os datos persoais que se proporcionan a través do sitio web, así como os da súa conexión e navegación polo sitio web (en diante, a navegación ") e eses outros datos que poida proporcionar no futuro a través do contrato ou calquera outro medio habilitado. O usuario debe ler atentamente esta política de privacidade, que se escribiu de xeito claro e sinxelo, para facilitar a súa comprensión, e determinar de xeito libre e voluntario se desexa proporcionar os seus datos persoais, ou as de terceiros, a MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L..

Só estará obrigado a proporcionar os datos persoais que sexan necesarios para poder prestar os servizos ou poñer á súa disposición as funcionalidades do sitio web que solicitou..

Por exemplo, Se desexa recibir o boletín informativo MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L., terás que facilitarnos o teu correo electrónico. Se solicitas información ou queres que nos poñamos en contacto contigo, Debe facilitarnos a información de contacto necesaria para estes fins. Se desexa mercar algún produto ou servizo que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. poñer a disposición no sitio web, terás que facilitarnos, entre outros, un enderezo fiscal para preparar a súa factura. Se non facilita estes datos persoais, sería imposible para nós prestar os nosos servizos.

Nos formularios dispoñibles no sitio web, estarán marcados cun asterisco (*) os campos cuxa cumprimentación é obrigatoria. Non proporcionar todos os datos obrigatorios ou se recibimos algunha resposta anormal ou incorrecta, Non poderemos atender a súa solicitude nin proporcionar o servizo ou a funcionalidade correspondente.

Ao facer "clic" no botón "Enviar" (o equivalente) incorporado ás nosas formas, o usuario declara que a información e os datos proporcionados neles son precisos e veraces. De xeito que a información proporcionada estea sempre actualizada e non conteña erros, o Usuario debe comunicarse, O máis axiña posible, as modificacións dos seus datos persoais que se producen, así como as rectificacións de datos erróneos por se detecta algún. O usuario garante que os datos proporcionados son veraces, exacto, completo e actualizado, sendo responsable de calquera perda ou dano, directa ou indirecta, que podería causarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

En cumprimento do disposto no Regulamento europeo da UE sobre protección de datos de carácter persoal, 2016/679, Informámoslle que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. ten presenza e ligazón nas Redes Sociais: Facebook, Twitter, etc.. e úsaos para manter informados aos seus clientes dos produtos, servizos e novas, así como a plataforma de rexistro, Por todo isto informámosche de que;

Os datos recollidos a través destas redes sociais trátanse de acordo cos requisitos legais esixidos no Regulamento de protección de datos da UE, Se consideras interesante ser o noso FAN / SEGUIDOR neste tipo de redes sociais, sabe que ao seguirnos está a transferir os seus datos a estas plataformas e, polo tanto, debe coñecer e aceptar o uso que estas plataformas fan dos seus datos. Se desexan deixar de recibir esa información ou que se cancelen, pode darse de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes. Qué máis, os seguidores nas redes sociais poden exercer os dereitos que a lei lles confire, Si, está ben, xa que estas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. estará limitado polas funcionalidades permitidas pola rede social en cuestión, Por iso, recomendamos que antes de seguir os nosos perfís nas redes sociais, revise as súas condicións de uso e políticas de privacidade..

ademáis, Indicamos que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. non procesará os seus datos con ningún outro propósito que non sexa única e exclusivamente a consentida polo usuario e aceptada, cumprindo así o principio de calidade establecido na normativa de protección de datos.

 

6.PARA QUE EMPREGAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES E BASES XURÍDICAS DO TRATAMENTO.

En xeral, os datos persoais que nos forneces e que obtemos de ti úsanse para procesar as túas solicitudes e transaccións, para ofrecerlle un servizo de alta calidade e informarlle das oportunidades que cremos que serán do seu interese.

Os fins específicos para os que procesamos os teus datos persoais detállanse a continuación:

 1. Para proporcionarlle a información solicitada por vostede, incluíndo presupostos de produtos e servizos. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 2. Para enviarche o noso boletín / boletín con información, promocións, campañas e novas sobre produtos e servizos de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. e produtos e servizos de terceiros. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 3. Para rexistrarse como cliente, procesa as túas transaccións, xestionar a relación contractual contigo, darlle acceso á área de clientes da plataforma, enviarlle información relevante sobre produtos e servizos, facturación, cobramentos e pagamentos, procesar transaccións e métodos de pagamento e calquera comunicación de servizo ou relacionada co seu contrato e transaccións, administración de plataformas. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é, no caso dun cliente, a execución do contrato de prestación de servizos.
 4. Se consentes, co fin de enviarlle comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos, enviarlle as nosas publicacións, enquisas de opinión, información promocional e publicitaria, e recomendacións de produtos e servizos propios e de terceiros, por teléfono, enviar correo, correo electrónico, SMS e MMS. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
 5. Para garantir a seguridade do noso sitio web e da información. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo en proporcionar un ambiente seguro e evitar danos nos sistemas e información dos seus usuarios, así como o acceso e uso indebido deles.
 6. No caso de que recibamos currículos a través deste medio, procederemos a gardalos nos nosos soportes por un tempo non superior a un ano. Unha vez transcorrido este tempo procederemos á cancelación destes datos.
 7. Usamos, consentimento expreso previo, as imaxes, vídeos, etc.. para compartir nas Redes Sociais creadas por MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. en plataformas externas.
 8. En canto aos fins do uso de cookies, consulta a Política de cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Cando a base do tratamento é o consentimento, Podes revogalo en calquera momento enviando unha comunicación a taller@motorplazaford.es acompañando unha copia do seu D.N.I. ou documento que acredite a súa identidade, indicando o seu enderezo para fins de comunicación e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

 

7.COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Ten en conta que non é esencial recibir información comercial para manter a relación que temos contigo.. Se prefires non recibir comunicacións comerciais, Podes informarnos en calquera momento a través das canles indicadas ou cancelar a subscrición ao enlace proporcionado para tal efecto nas comunicacións comerciais por correo electrónico que recibas ou, se as comunicacións se envían por outros medios, a través do procedemento indicado para tal efecto.

O perfilado non se realizará para uso comercial.

 

8.CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do usuario poden ser comunicados a:

 • Para fins administrativos internos e / ou para os fins previamente indicados a MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L..
 • Provedores para o adecuado cumprimento das obrigas legais e / ou os fins mencionados.
 • Autoridades competentes, xuíces e tribunais: pode comunicar os seus datos persoais cando a transferencia está autorizada pola lei ou é necesaria para cumprir unha obriga legal.
 • Os destinatarios indicados nesta sección poden situarse dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo., sendo neste último caso as transferencias internacionais de datos debidamente lexitimadas.

 

9.QUE MEDIDAS APLICAMOS PARA MANTENER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS??

MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. adopta as medidas técnicas e organizativas adecuadas segundo a normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra calquera uso indebido, destrución, perdido, modificación accidental ou ilegal, divulgación ou acceso non autorizado, incluídos os necesarios para xestionar calquera sospeita de violación de datos.

O sitio web ten un sistema de permisos, por nome de usuario e contrasinal, MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. non utilizará esa información en ningún momento para ningún outro uso que non sexa o seu mantemento, xestión de relacións

comercio con vostede, así como a prestación dos servizos dispoñibles no mesmo.

Acepta manter e usar o nome de usuario coa debida dilixencia. O uso do contrasinal é persoal e intransferible, a cesión non está permitida, nin sequera temporal, A terzos. Nese sentido, Debe adoptar as medidas necesarias para a conservación do contrasinal, evitando o seu uso por terceiros.

Se coñece ou sospeita que o uso do seu contrasinal por parte de terceiros ou que pode haber un uso indebido de datos persoais ou acceso non autorizado a eles, Pedímoslle que nos avise canto antes..

 

10.Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos do Usuario conservaranse durante o período necesario para o cumprimento de cada finalidade ou ata que o Usuario solicite a súa retirada., opoñerse, solicite o seu dereito ao borrado, portabilidade ou revogar o seu consentimento.

Despois bloquearanse, a non ser que a lei esixa ou permita un período de retención máis longo (por exemplo, para a formulación, o exercicio ou defensa de reclamacións), nese caso, Manteranse debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de proceder á súa eliminación..

 

11.CALES SON OS SEUS DEREITOS SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De acordo coa normativa aplicable, Ten unha serie de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, agás nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

 • Solicitar acceso aos datos persoais recollidos
 • Solicite a rectificación deses datos erróneos ou que sexa necesario actualizar
 • Solicita a eliminación dos teus datos
 • Solicita a limitación do teu tratamento
 • Obxecto ao tratamento
 • Solicitar portabilidade de datos
 • Dereito a revogar o consentimento
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control: http://www.agpd.es.

Pode exercer os seus dereitos enviando unha comunicación a taller@motorplazaford.es acompañando un documento que acredite a súa identidade e achegando os datos necesarios para tramitar a súa solicitude.

 

COOKIES E POLÍTICA DE NAVEGACIÓN

Esta web https://www.motorplazaford.es, usa servidores públicos para facilitar o contido publicitario que o usuario ve nas nosas páxinas. Estes servidores utilizan cookies que permiten adaptar o contido publicitario aos perfís demográficos dos usuarios.. En ningún caso se obteñen datos persoais a través destas cookies.

MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. informa aos seus usuarios que, independentemente dos datos persoais obtidos dos usuarios que contraten os seus servizos, MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. recolle e conserva a seguinte información:

Número de visitantes

➢ Nome de dominio do provedor que lles dá acceso á rede

➢ Data e hora de acceso ao SITIO WEB

➢ Enderezo de internet dende o que parte a ligazón que dirixe o usuario á nosa WEB..

https://www.doblespacio.com/ comunícase aos usuarios, a través deste aviso, que usa cookies ao navegar polas súas diferentes pantallas e páxinas.

Unha cookie é un ficheiro de texto moi pequeno que un servidor WEB pode gardar no seu disco duro para almacenar algún tipo de información sobre o usuario.. A cookie identifica o equipo (ordenador) de xeito único, e só pode ser lido polo sitio web que o enviou ao equipo. Normalmente os sitios web usan cookies para obter información estatística sobre as súas páxinas WEB..

Unha cookie non é un ficheiro executable, non pode propagarse nin conter un virus e non pode ser máis longo de 4.000 personaxes.

https://www.doblespacio.com/ utiliza cookies co único propósito de recompilar estatísticas sobre o uso da páxina. A información que almacena no seu ordenador a través deste mecanismo consiste unicamente nun número que identifica o seu ordenador e que lle permitirá ser recoñecido nas próximas visitas., non contén datos persoais nin información económica ou sanitaria.

https://motorplazaford.es pode usar cookies co fin de recoñecer aos usuarios que se rexistraron e poder ofrecerlles un servizo mellor e máis personalizado. ademáis, pódese usar para obter información sobre a data e hora da última visita do usuario, mide algúns parámetros de tráfico dentro do propio sitio e estima o número de visitas realizadas, para que MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L.. pode enfocar e axustar servizos e promocións de forma máis eficaz.

O usuario pode configurar o seu navegador para que acepte, ou non, as cookies que recibe ou que o navegador lle avise cando un servidor quere gardar unha cookie:

Chrome

https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/managing/

explorador

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Ópera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. Grazas por aceptar a aceptación de cookies xa que isto nos axuda a obter datos máis precisos que nos permiten mellorar o contido e o deseño da nosa páxina WEB para adaptalo ás súas preferencias e necesidades..

Esta páxina WEB usa Google Analytics, un servizo de análise WEB fornecido por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Anfiteatro Parkway, Mountain View (California), Iso 94043, Estados Unidos («Google»). Google Analytics usa "cookies", que son ficheiros de texto localizados no seu computador, para axudar ao sitio web a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o seu uso do sitio web (incluíndo o seu enderezo IP) será transmitido e arquivado directamente por Google nos servidores dos Estados Unidos. Google empregará esta información no noso nome para facer un seguimento do uso que fai do SITIO WEB., recompilación de informes sobre a actividade do sitio web e subministración doutros servizos relacionados coa actividade do sitio web e o uso de Internet. Google pode transmitir dita información a terceiros cando a lei o esixa., ou cando ditos terceiros procesan a información en nome de Google. Google non asociará o seu enderezo IP con ningún outro dato dispoñible para Google.. Pode rexeitar o procesamento de datos ou información rexeitando o uso de cookies seleccionando a configuración adecuada no seu navegador., pero con todo, Debería saber que, se o fai, pode que non poida usar a funcionalidade completa deste sitio.. Ao usar este sitio, vostede acepta que Google procese a súa información na forma e para os fins indicados anteriormente..

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Todo o contido do sitio web MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. incluído contido, marcas comerciais, gráficos, logotipos, iconas, botóns, imaxes e software, son propiedade de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. ou os seus provedores de contido e están protexidos pola normativa nacional e internacional de propiedade intelectual e industrial. A selección, compilación, ordenación, programación, O deseño e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L.

Está estrictamente prohibido calquera outro uso do contido ou fotografías do sitio web., incluída a reprodución, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exposición ou representación total ou parcial da mesma sen o consentimento expreso de MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. ou dos seus provedores.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE:

Dereito 7/1998, de 13 de abril, sobre as condicións xerais do contrato, Dereito 3/2014, de 27 de marzo, modificando o texto revisado da Lei xeral para a defensa de consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, Regulamento da UE de protección de datos de carácter persoal 679/2016 de 27 Abril 2016, e á lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

XURISDICCIÓN:

En caso de disputa entre MOTOR PLAZA CARROCERIA S.L. e o usuario, serán competentes os xulgados do domicilio do consumidor.